…erfarenhet och kompetens
Moblis erbjuder ett resultatinriktat förändringsarbete som vänder sig till tillverkande företag och handelsrörelser.
Kompetensen kommer från över 20 års erfarenheter av förändrings-processer, främst inom supply chain, med uppdrag inom ett flertal branscher, elektronik, kommunikation, medicinteknik, fordon, verkstadsindustri, livsmedel, konsumentprodukter, kemi, textil, m. fl.
…förändringsledning
Moblis är drivande hela vägen igenom förändrings-processen tills målen är uppnådda. Förändringsarbetets grund är insikten att det bara är människor som kan skapa förändringar. Med beprövade metoder inom Change Management och genom ett relationsinriktat arbetssätt förbättras organisationens förmåga att nå målen.
…verksamhetsutveckling
Har du motvind i någon process? Moblis arbetar med att forma verksamheter och organisationer så att de kan nå uppsatta mål. Problemförståelse och utvecklingslinjer skapas i nära relation med företagets organisation och ledning. Stor vikt läggs vid hur verksam-heten fungerar med omvärlden, både marknaden och andra delar av
det egna företaget.
…management for hire
Moblis erbjuder chef att hyra. Ofta kräver förändringsprocesser uthållighet och kontinuerlig närvaro. En möjlighet är då låta Moblis besätta en nyckelroll i organisationen under viss tid så att förändrings-arbetet kan bedrivas inifrån organisationen på ett fokuserat sätt.