Axis Communications AB är
globalt marknadsledande
inom nätverksvideo och
skrivarservrar baserat på egenutvecklad chipteknologi.
Mer än 95% av försäljningen
sker utanför Sverige.

www.axis.com
” Moblis bidrag har mer än väl motsvarat våra högt ställda förväntningar. Vi har anlitat Moblis under en längre sammanhängande period för att driva förbättringsarbete inom våra försörjnings- och leveransprocesser. Moblis har på ett mycket tillfredsställande sätt varit lyhört för Axis företagskultur. Arbetssätt och lösningar har i allt väsentligt anpassats efter förutsättningarna i ett nära samarbete med berörd personal.

Moblis har gett oss ett stimulerande nytänkande i vår verksamhetsutveckling. Dessutom är Moblis drivande hela vägen igenom förändringarna. Vi har fått konkreta och bestående resultat.”

 
Per Ädelroth
Vice President Operations