Berendsen Textil Service AB
är ett bolag inom Berendsen-koncernen, Nordeuropas ledande
leverantör av produkter och system
inom textilserivce. Berendsen har
verksamhet i åtta länder.Läs hur Berendsens VD beskriver samarbetet med Håkan Joelsson, Moblis grundare och ägare.

” Jag valde att engagera Håkan i förändringsarbetet efter jag hört de goda vitsord han fått för tidigare konsultuppdrag på Berendsen.

Håkan har visat prov på gott ledarskap i förändringsarbetet och har genom bl.a. sin analytiska förmåga, ett holistiskt företagsperspektiv och sina breda insikter över funktions-gränserna bidragit med nya infallsvinklar och nya sätt att utveckla företagets totala distribution. Håkan visar ett starkt engagemang i sitt arbete och har på ett såväl teoretiskt som ett mer pragmatiskt sätt fått gehör för sina idéer. Håkan har också på ett tydligt, noggrant och målinriktat sätt varit drivande i denna för företaget mycket komplexa förändringen.”

 
Christer Ström
Verkställande Direktör