Precise Biometrics
är ett innovativt företag som erbjuder produkter och kunnande för användarvänlig och säker autentisering med smarta kort och fingeravtrycks-igenkänning.

.

Genom Moblis har vi hyrt Supply Chain Manager, en linjechefsroll med personal- och budgetansvar. Djup teoretisk kunskap har gett oss nya och värdefulla perspektiv. Detta har skapat viktig utveckling och stor praktisk nytta, både avseende gamla produkter, där kostnad och kvalitet utvecklats, liksom för nya MFi-certiferade iPhone-tillbehör, där ny, effektiv och global supply chain etablerats, allt anpassat efter företagets affärssituation. Ett drivande arbetssätt tillsammans med goda relationer, som byggts inom och utom bolaget, har borgat för ett gott resultat.

Jag ger Moblis mina allra bästa rekommendationer för uppdrag inom området. Kontakta gärna mig för ytterligare information, Moblis kan förmedla kontakt.

 
Patrik Lindeberg
Chief Operating Officer